Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Ας μιλήσουμε για Μαθηματικά, μέρος 1...


Φωτογραφία του Sot Mathematician.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, ώρα 19:00 - 21:00.
 
Από την ομιλία του Ακαδημαϊκού Γεώργιου Δάσιου "Ανασκευή και Γενίκευση Απειροστικών Τελεστών", στο πλαίσιο των ομιλιών του Εργαστηρίου άλγεβρας για Μαθηματικά Θέματα.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Ομιλίες - 5η ημερίδα Εργαστηρίου Άλγεβρας προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης


Π.Αργύρη, Γ.Γιώτης, Σ. Χασάπης, Προσεγγίσεις στην τάξη
Δρ.Γ. Μπαραλός, Πολλαπλές Αναπαραστάσεις και Τ.Π.Ε.
Β΄μέρος
Ευχαριστούμε και πάλι το Ίδρυμα Ε.Ευγενίδου για τη φιλοξενία.

Τα μέλη του Εργαστηρίου 2016-17 :